Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYEMatematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi
Akademik Personel

Ad Ünvan ve Anabilim Dalı İletişim
Hayrullah Ayık
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
hayik Telefon: 0322 3386084/2469
Gonca Ayık
( Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
agonca Telefon: (0322) 3386084/2576
Ali Arslan Özkurt
( Topoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr.
Topoloji
aozkurt Telefon:
Zerrin Esmerligil
( Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
ezerrin Telefon:
Yılmaz Durğun
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
ydurgun Telefon:
Dilek Ersalan
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
dilekah Telefon: 0322 3386084/2574
Zeynep Özkurt
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
zyapti Telefon: 0322 3386084/3633
Şehmus Fındık
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
sfindik Telefon:
Nazar Şahin Öğüşlü
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
noguslu Telefon: +90 322 3386060 / 3633
Leyla Bugay
( Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
ltanguler Telefon: 3386084/2447-15
Ela Aydın
Dr. Öğrt. Üyesi
Topoloji
eaydin Telefon:
Nergiz Poyraz
( Geometri Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğrt. Üyesi
Geometri
nonen Telefon: +90 322 3386060 / 2486.15
Doğa Can Sertbaş
( Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğrt. Üyesi
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
dsertbas Telefon:
Ayşe Çobankaya
Ar. Gör. Dr.
Topoloji
acaylak Telefon: 3386084/2486-24
Sadık Eyidoğan
Ar. Gör.
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
seyidogan Telefon: +90 322 3386060 / 2486/18
Emrah Korkmaz
Ar. Gör.
Cebir ve Sayılar Teorisi
ekorkmaz Telefon:
Ayşegül Dağdeviren
Ar. Gör.
Cebir ve Sayılar Teorisi
adagdeviren Telefon: