Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYEMatematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi
Akademik Personel

Ad, Soyad Kısaca Detaylar İletişim
Doğan Dönmez
(Topoloji ABD)
(Topoloji Anabilim Dalı Başkanı )
Prof. Dr.
Doktora: University of California, Berkeley, 1983
Çalışma Alanları: Cebirsel Topoloji, Diferansiyel Topoloji, Kompakt Dönüşüm Grupları
donmez Telefon: 0322 3386084/2452
Hayrullah Ayık
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
(Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı )
Prof. Dr.
Doktora: St-Andrews University, 1998
Çalışma Alanları: Presentations of Groups and Semigroups, Efficiency of Groups and Semigroups, Transformation Semigroups
hayik Telefon: 0322 3386084/2469
Gonca Ayık
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Prof. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2003
Çalışma Alanları: Semigroup Presentations, Automata Theory, Transformation Semigroups
agonca Telefon: (0322) 3386084/2576
Ali Arslan Özkurt
(Topoloji ABD)
(Bölüm Başkanı )
Prof. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2005
Çalışma Alanları: Cebirsel Topoloji, kompakt dönüşüm grupları
aozkurt Telefon:
Zerrin Esmerligil
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Prof. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 1994
Çalışma Alanları: Lie Cebirleri
ezerrin Telefon:
Dilek Ersalan
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2006
Çalışma Alanları: Lie Cebirleri
dilekah Telefon: 0322 3386084/2574
Zeynep Özkurt
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2007
Çalışma Alanları: Cebir,Lie cebirleri
zyapti Telefon: 0322 3386084/3633
Şehmus Fındık
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
(Bölüm Başkan Yardımcısı )
Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2011
Çalışma Alanları: Cebir
sfindik Telefon:
Nazar Şahin Öğüşlü
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2011
Çalışma Alanları: Cebir, Lie Cebirleri
noguslu Telefon: +90 322 3386060 / 3633
Yılmaz Durğun
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Doç. Dr.
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2014
Çalışma Alanları: Cebir
ydurgun Telefon:
Leyla Bugay
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2015
Çalışma Alanları: Dönüşüm Yarıgrupları
ltanguler Telefon: 3386084/2447-15
Ela Aydın
(Topoloji ABD)
Dr. Öğrt. Üyesi
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 1997
Çalışma Alanları: Lie Cebirleri ile Cebirlerin Takdimleri
eaydin Telefon:
Nergiz Poyraz
(Geometri ABD)
(Geometri Anabilim Dalı Başkanı )
Dr. Öğrt. Üyesi
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2018
Çalışma Alanları: Diferensiyel Geometri
nonen Telefon: +90 322 3386060 / 2486.15
Ayşe Çobankaya
(Topoloji ABD)
Ar. Gör. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2018
Çalışma Alanları: Cebirsel Topoloji, Cebir
acaylak Telefon: 3386084/2486-24
Melek Yağcı
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Ar. Gör. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2018
Çalışma Alanları: Grup Teorisi
msenol Telefon: 3386084/2447-19
Sadık Eyidoğan
(Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD)
Ar. Gör.
Doktora:
Çalışma Alanları: Analiz
seyidogan Telefon: +90 322 3386060 / 2486/18
Emrah Korkmaz
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Ar. Gör.
Doktora:
Çalışma Alanları: Cebir
ekorkmaz Telefon:
Ayşegül Dağdeviren
(Cebir ve Sayılar Teorisi ABD)
Ar. Gör.
Doktora:
Çalışma Alanları: Yarıgruplar
adagdeviren Telefon: