Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE



Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi
Doktora Mezunlarımız
Mezun Ad Soyad Tez Ad Yıl Danışman
(2. Danışman)
Ayşe Çobankaya (Çaylak) Bazı Basit Lie Gruplarının Kendi Üzerine Etkisi 2018  Doğan Dönmez
Dünya Karapınar Grup Etkilerinin Kompaktlamalara Genişlemesi 2018  Ali A. Özkurt
Seda Eren (Kınacı) Solenoidal Uzaylar Üzerindeki Kompakt Grup Etkileri 2018  Ali A. Özkurt
Nergis Önen Altın Semi-Riemann manifoldların Lightlike Altmanifoldları 2018  Doğan Dönmez
(Erol Yaşar)
Melek Şenol (Yağcı) Yarıgrupların İkinci Homolojisi ve Etkinlik 2018  Hayrullah Ayık
Mehmet Onat Kompakt Grup Etkilerinin Kohomoloji Teorisi 2018  Ali A. Özkurt
Kemal Toker Yarıgrupların sıfır bölen grafiği 2017  Hayrullah Ayık
Ebru Yiğit Dönüşüm yarıgruplarının görece rankı 2017  Gonca Ayık
Hamiyet Merkepçi Evrensel Modüllerin Simetrik Türevleri 2016  Ela Aydın
(Necati Olgun)
Leyla Bugay Bazı dönüşüm yarıgruplarının doğurayları ve rankları 2015  Hayrullah Ayık
Gülistan Kaya Gök Serbest metabelyen nilpotent lie cebirlerinin sunumları 2014  Naime Ekici
Zehra Velioğlu Paraserbest Lie cebirleri 2013  Naime Ekici
Cennet Eskal Serbest Lie Cebirlerinde Otomorfik Denklik 2011  Ahmet Temizyürek
Şehmus Fındık Serbest Lie cebirlerinin Dış otomorfizmaları 2011  Naime Ekici
Osman Kelekci Sonlu Yarıgrup Sınıflarının Rank Özellikleri 2011  Gonca Ayık
Fatma Çınar Bazı dönüşüm yarıgruplarının doğurayları ve rankı 2011  Hayrullah Ayık
Nazar Şahin Öğüşlü F/R Formundaki Serbest Lie Cebirlerinde Fox Türevleri 2011  Naime Ekici
Özge Öztekin Serbest Lie cebirlerinin otomorfizm Gruplarının Üreteçleri ve Sunumları 2011  Naime Ekici
Belgin Özer Grup tanımlayan yarıgrup takdimleri ve Adian Grafikleri 2010  Gonca Ayık
Metin Koç Sonlu Sıra Koruyan Dönüşümlerin Orbitleri 2010  Hayrullah Ayık
Demet Sönmez (Parlak) Serbest Lie cebirlerinin Oto-sabit alt cebirleri 2010  Naime Ekici
Orhan Sönmez Transformasyon yarıgruplarındaki potent elemanlar 2010  Yusuf Ünlü
Basri Çalışkan Bazı Yarıgrup Aileleri ve Yapıları İçin Sonluluk Koşulları ve Etkinlik 2008  Hayrullah Ayık
Zeynep Özkurt Serbest Lie Cebirlerinde Taşınabilen ve Taşınamayan Otomorfizmler ve Primitif Elemanlar 2007  Zerrin Esmerligil
Dilek Ersalan Serbest Lie Cebirleri ve Serbest Color Lie Süpercebirlerinin Primitif, D primitif ve Test Elemanlar 2006  Naime Ekici
Melis Minisker Grup ve Yarıgrup Takdimleri 2005  Bilal Vatansever
Ali A. Özkurt Grup Etkilerinin Denklikleri 2005  Doğan Dönmez
Olcay Arslan Genelleştirilmiş T dağılımları ailesine dayalı istatistiksel analiz 2003  Ali İhsan Genç
Mehmet Küçükarslan Alan Üzerine Ortogonal Polinomlardan Oluşan Fourier Serilerinin Yakınsaklığı 2003  Fikret Kuyucu
(Fahreddin Abdullayev)
Gonca Ayık Yarıgrupların Takdimleri, Otomatiklik ve Adian Grafikleri 2003  Yusuf Ünlü
Güzin Yüksel Lineer Regresyonda Bazı Yanlı Tahmin Edicilerin İncelenmesi ve Rezidüleri İçin Karşılaştırmalar 2002  Fikri Akdeniz
Ersin Kıral Serbest Color Lie Süper Cebirleri 2002  Naime Ekici
Gökhan Çuvalcıoğlu Heyting Değerli Ω-cebirlerde serbestlik 2002  Naime Ekici
(M. Sabri Terzi)
Perihan Dinç Sınırlı Serbest Lie Süper Cebirlerinin Altcebirleri ve İdeallerinin Yapıları 1998  Melih Boral
Mehmet Açıkgöz Trigonometrik Polinomlarla Yaklaşım 1997  Yusuf Karakuş
Ela Aydın Lie Cebirlerinin Sonlu Koboyutlu Alt Cebirleri 1997  Naime Ekici
Sabri Birlik Fonksiyon Uzaylarında Lineer Homeomorfizmalar 1995  Yusuf Ünlü
Selahattin Kaçıranlar Yanlı Regresyon Tahmin Edicileri ve Hata Kareleri Ortalaması Kriterlerine Göre Karşılaştırmalar 1995  Fikri Akdeniz
Hamza Erol Sonlu Karma Dağılım Modelleri 1995  Fikri Akdeniz
Fikret Kuyucu Tychonoff Uzayların Kompaktlamalarında Kalanlar 1994  Yusuf Ünlü
İnayet Derin Sonlu Doğuraylı Serbest Lie Cebirlerinin Baz ve Boyutları 1994  Melih Boral
Ahmet Temizyürek Lie Cebirlerinin Serbest Lie Alt Cebirleri 1994  Naime Ekici
Zerrin Esmerligil Yarı Grup Takdimleri 1994  Yusuf Ünlü
Yılmaz Şimşek Dedekind ve Hardy Toplamalarının Genelleştirilmesi 1993  Veli Kurt
Sadullah Sakallıoğlu Matrislerin Genelleştirilmiş İnverslerinin Hesaplanması için Algoritmalar ve Uygulamalar 1992  Fikri Akdeniz
Hasan Söylemez Polisantral Terimlerin Bir İdealler Bölüm Cebirleri 1990  Melih Boral
Fevzi Bilgin Doğuray Fonksiyonları ve Bijektif Fonksiyonların Genişletilmesi 1989  Yusuf Ünlü
Yusuf Karakuş Aynı Anda Yaklaşım 1989  Şermin Atacık
Müjgan Tez Lineer Olmayan Modellerde Güven Bölgelerinin İncelenmesi ve Mitscherlich Modeli 1985  Fikri Akdeniz
Ruhan Bolay bN deki Noktaların Tipleri Üzerinde Rudin-Keisler Yarı Sıralanması 1983  Yusuf Ünlü
Naime Ekici Bir Serbest Nilpotent İdealin Merkezi Terimlerine Göre Kalan Sınıflerın Cebiri ve Derecelendirilmiş Lie Cebirleri 1983  Yusuf Ünlü
Y.Lisans Mezunlarımız
Mezun Ad Soyad Tez Ad Yıl Danışman
(2. Danışman)
Aref Alwaleedi Bazı Serbest Lie Cebirlerinin Otomorfizmaları ve Test Elemanları 2019  Dilek Ersalan
Rukiye Sönmez Yarıgrup Teorisinde bazı ranklar ve statüler 2019  Hayrullah Ayık
Nida Özbilen Serbest birleşmeli cebirlerin alt cebirleri 2018  Zeynep Özkurt
Sebiha Mavruk Sıra-Koruyan Dönüşümler Yarıgrubunun Verimli Alt Yarıgrupları 2018  Hayrullah Ayık
Mustafa Bilgin Her Devirli Olmayan Alt Grubunun Merkezleyenini İçerdiği Gruplar 2018  Ela Aydın
Andre Dushimirimana Serbest Lie cebirleri ve onların Hilbert serileri 2017  Şehmus Fındık
Sadık Eyidoğan Fonksiyon Uzaylarında İstatistiksel Yakınsaklık 2017  Ali A. Özkurt
(Mehmet Küçükarslan)
Emrah Korkmaz Asal Halkaların Türevlerinin Bileşkeleri Üzerine 2017  Gonca Ayık
Habibe Toker Non singüler kompleks cebirsel eğriler için derece-cins sayısı (genus) formülü 2017  Doğan Dönmez
Hatice Yardım Değişmeli yarıgrupların sıfır bölen grafiği 2016  Hayrullah Ayık
Süleyman Aksoy Kısıtlanmış dönüşüm yarıgruplarının doğurayları 2016  Hayrullah Ayık
Ecem Karakuş Genelleştirilmiş topolojik uzaylar 2015  Fikret Kuyucu
Gözde Barut Serbest Lie Cebirlerinin alt cebirleri 2014  Naime Ekici
Nazan Akdoğan Serbest Lie cebirlerinin çarpımları ve rezidülü-P cebirleri 2014  Naime Ekici
Alev Altınel Sn Normal Yarıgruplar 2014  Gonca Ayık
Merve Benlice Yerine-yazma sistemleri ve yarıgruplar 2014  Hayrullah Ayık
Tuba Taş Serbest İdeal Halkaları üzerinde Modüller 2013  Zeynep Özkurt
Osman Uyar Evrensel Grobner Bazının Varlığının Bir Topolojik İspatı 2013  Ali A. Özkurt
Mehmet Onat Serbest Lie Cebirlerinin Modül parçalanışları 2012  Dilek Ersalan
Mustafa Gök Lie Cebirlarinin Sıfır Bölenleri 2012  Ahmet Temizyürek
Hayriye Güçkır İdempotent Dönüşümler ve İdempotent Dönüşümler Tarafından Doğurulan Yarıgruplar 2012  Gonca Ayık
Nergis Önen Kısıtlı Tip Altmanifoldlar 2012  Doğan Dönmez
(Bengü (Kılıç) Bayram)
İpek Balıkçı Yarıgrupların otomorfizmleri ve takdimler 2012  Hayrullah Ayık
Erkut Bolat Esnek direkt çarpımlar 2012  Fikret Kuyucu
Dünya Karapınar Lie cebirlerinin temsilleri 2012  Naime Ekici
Didem Ücal Serbest Lie Cebirlerinin bazları 2012  Naime Ekici
Zeynep Küçükakçalı Serbest Lie Cebirlerinin Altmerkezi ve Polisentral serilerinin terimlerinin kesişimi 2012  Ela Aydın
Esra Önder Nilpotent Dönüşümler Tarafından Doğurulan Yarıgruplar 2011  Gonca Ayık
Serkan Akoğul Serbest gruplarda translation denklik 2011  Ahmet Temizyürek
Ayşe Çobankaya (Çaylak) Esas Grupoid ve Uygulamaları 2011  Doğan Dönmez
Seda Kınacı Kompakt Grupların Projektif Limitleri 2011  Ali A. Özkurt
Nuray Gül İki Topolojili Uzaylarda Bazı Ayırma Aksiyomları 2011  Fikret Kuyucu
G. Tuğçe Mucuk Genetik Cebirler 2011  Naime Ekici
Seda Yeniocak Sıra Koruyan ve Sıra Azaltan Dönüşümler 2011  Yusuf Ünlü
Melek Şenol Grup Halkaları ve Önemi 2011  Naime Ekici
Pınar Tekinşen Serbest metabelyen Lie cebirlerinin endomorfizmaları, otomorfizmleri, primitif elemanları ve yörüngeleri 2011  Zerrin Esmerligil
Selahattin Kılınç Yakın Halkalarda Asal ve Maksimal İdealler 2011  Ahmet Temizyürek
Ümit Ciğer Topolojik Genişlemeler ve İdealler 2011  Fikret Kuyucu
Aslıhan Karaçiçek Serbest Leibniz Cebirleri ve Alt Cebirleri 2010  Zeynep Özkurt
Esen Hanaç Serbest Leibniz Cebirlerinin Otomorfizmleri 2010  Zeynep Özkurt
Caner Coşkuntuncel Bazı Süreklilik Çeşitleri 2010  Fikret Kuyucu
Yakup Oğuz Serbest Lie Cebirlerinde Bazı Formdaki Denklemler ve Çözümleri, 2010  Ela Aydın
Serkan Ökten 2-Normlu Uzaylar 2010  Yusuf Karakuş
Leyla Bugay Yarıgrupların Bruck-Reilly Genişlemelerinin Sonlu Takdim edilebilirliği 2010  Hayrullah Ayık
Nil Mansuroğlu Gröbner Bazı ve İndirgeme Teknikleri 2009  Zerrin Esmerligil
Diyane Yaşar Sonlu Dönüşümler Yarıgrubunda Çarpanlara Ayırma 2009  Gonca Ayık
Şebnem Uysal Latis Sıralanmış 2-Bölünebilir Gruplar 2008  Ali A. Özkurt
Kemal Toker Bazı Yarıgrup Yapılarının Sonlu Takdim Edilebilirliği 2008  Hayrullah Ayık
Ebubekir Topak Sebest Lie cebirlerinde Hesaplamalar 2008  Ahmet Temizyürek
Figen Gültürk İnterpolasyon ve Kalan Teorisi 2008  Yusuf Karakuş
Nuray Tomak Oto-sabit alt gruplar 2007  Naime Ekici
Niyazi Yurtseven Primitif Elemanlar ve Bir Bağlantılı Lie Cebirlerinin İzomorfizmleri 2007  Ela Aydın
Alev Sevindik Polinom Cebirlerinin Koordinat Polinomları ve Test Elemanları 2006  Zerrin Esmerligil
Saycan Soyer Schreier ve Nielsen Sınıfları 2006  Ela Aydın
Tuncay Dincel Yarıgrup olarak Stone-Cech Kompaklamasının alt yarıgrupları 2006  Fikret Kuyucu
Cennet Eskal Lie Cebiri Otomorfizmleri ve Test Eemanları 2006  Ahmet Temizyürek
Hakan Öztürk Kümeler ve Grup Üzerinde Grup Aksiyonları 2006  Gonca Ayık
Fadime Demiralp Düzlem Eğrilerinin Cins Sayıları 2006  Doğan Dönmez
Oray Or En Küçük Kareler Yaklaşımı 2006  Yusuf Karakuş
Oğuz Saygı Yarıgruplarda Minimal Uzunluk 2006  Bilal Vatansever
Sadi İnceoğlu Sonlu Basit Yarıgruplarda Etkinlik 2006  Bilal Vatansever
Metin Koç Transformasyon Yarıgruplarının Doğurayları ve Rankı 2005  Hayrullah Ayık
Remziye Arzu Zabun Stone-Cech Kompaktlamasında Cebir 2005  Yusuf Ünlü
Nazar Şahin Öğüşlü Serbest Lie Cebirlerinin Primitif Elemanları 2005  Naime Ekici
Orhan Sönmez Sonlu Doğuraylı Değişmeli Monoidler ve Uygulamaları 2005  Yusuf Ünlü
Şehmus Fındık Serbest Akivis cebirleri 2005  Zerrin Esmerligil
Ahmet İdilman Serbest Lie cebirlerinin alt cebirleri 2004  Ahmet Temizyürek
Halil İbrahim Çimen Otomatik Gruplar ve Yarıgruplar 2004  Hayrullah Ayık
Muhammed Cevat Deniz Gruplarda Fibonacci Dizileri 2004  Bilal Vatansever
Meriç Seçkin Sönmez Sonlu taktimli Lie cebirli 2004  Melih Boral
Celal Arslan Çok değişkenli karma dağılımlar 2003  Hamza Erol
Itır Küçük Düzgün Yaklaşım 2003  Yusuf Karakuş
Ertuğrul Uygun Sonlu Yarıgruplarda Rank Özellikleri 2003  Fikret Kuyucu
Hülya Tosun Matematiksel programlamanın istatistikte uygulamaları 2002  Selahattin Kaçıranlar
Cem Eyerci Korelasyon boyut tahmini ve uygulamalar 2001  Hamza Erol
Basri Çalışkan Grup Tanımlayan Bazı Yarıgrup ve Monoid Takdimleri 2001  Fikret Kuyucu
Dilek Ersalan Serbest Lie cebirlerinin Alt Cebirlerinin Rankı 2001  Naime Ekici
Orkun Coşkuntuncel Karma denemelerde, tasarımlarda ve modellerde kötü koşulluluk problemi 2001  Hamza Erol
Ali A. Özkurt Bazı Bölüm Uzaylarının Esas Grupları 2000  Doğan Dönmez
Türker Yılmaz Yarıgrup ve geniş alt yarıgrup takdimleri 2000  Bilal Vatansever
Ömür Soytürk Otomoto ve Diller 2000  Yusuf Ünlü
M. Mine Varat Lie Cebirleri, Programlar ve Uygulamaları 1999  Naime Ekici
Necati Olgun Sürekli Dönüşümlerin Kompaktlamalara Genişletilmesi 1998  Doğan Dönmez
Seval Süzülmüş Anova Modelleri 1998  Sadullah Sakallıoğlu
Melis Minisker Finite nilpotent and Soluble groups 1998  Melih Boral
Ali İhsan Genç Wallman-Frink Kompaktlamaları 1998  Fikret Kuyucu
Gonca Ayık Yarıgrup Takdimleri 1997  Yusuf Ünlü
Kamuran Gözübatık İstatistiksel Kalite Kontrol ve Süreç Kontrolündeki Gelişmeler 1997  Fikri Akdeniz
Ersin Kıral Grup Kümeleri Üzerindeki Regüler Çarpımlar 1996  Naime Ekici
Gülsen Kıral Çok Değişkenli Lineer Regreyon Modelinde Etkili Gözlemlerin Saptanmasına İlişkin Ölçüler 1996  Nedret Billor
Güzin Yüksel Varyans Bileşenlerinin Kestirim Yöntemlerinin İncelenmesi 1995  Fikri Akdeniz
Nuran Eren Grup Takdimleri 1995  Bilal Vatansever
Ulviye Koca Değişmeli Halkalarda Spektrumlar 1994  Yusuf Ünlü
Necla Ekici Fonksiyonel Analizde Bazı Konular 1994  Doğan Dönmez
Oktay Aydın giu ve hiu Eliptik Fonksiyonları Üzerine 1993  Veli Kurt
Gülhan Alpargu Schur Komplementleri İstatistik ve Nümerik Analizdeki Uygulamaları 1993  Fikri Akdeniz
Ela Aydın Grup Genişlemeleri Problemine Homolojik Cebir Uygulaması 1993  Doğan Dönmez
Perihan Dinç Gruplarda Kompozisyon Serileri 1992  Melih Boral
Hamza Erol Tek Değişkenli Dağılım Modelleri 1991  Fikri Akdeniz
Selahattin Kaçıranlar Matris Sıralamaları ve İstatistiksel Uygulamaları 1991  Fikri Akdeniz
Mehmet Açıkgöz Kongruans Altgrupları ve Hecke Operatörü 1991  Veli Kurt
Yılmaz Şimşek Hermityen Matris Eşitsizlikleri 1990  Veli Kurt
Ahmet Temizyürek Latis Sıralanmış Gruplarında Kelime Problemi 1989  Naime Ekici
Sadullah Sakallıoğlu Genelleştirilmiş İnvers Hesaplama Yöntemleri ve İstatistiksel Uygulamaları 1989  Fikri Akdeniz
Zerrin Esmerligil Kübik Grafikler 1989  Yusuf Ünlü
Sabri Birlik Topolojik Uzaylarda Homojenlik ve bN de yarı sıralamala 1987  Yusuf Ünlü
Gülay Kozat Sabit Nokta Teoremleri 1986  Yusuf Ünlü
Bilal Vatansever Cisimler Teorisinde Problemler 1986  Melih Boral
Hasan Söylemez Halkalar ve Cisimler Teorisinde Problemler 1985  Melih Boral
Yusuf Karakuş Chebyshev Polinomları 1985  Şermin Atacık
Nedret Billor İki Lineer Regresyonda Katsayıların Eşitlik Testleri 1985  Fikri Akdeniz